DIAGNOZOWANIE, NAPRAWA I OBSŁUGA  POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - ZAJĘCIA PRAKTYCZNE